Wylatujesz poza UE? Przyjedź na lotnisko dużo wcześniej!

Czytaj dalej
Fot. Filip Kowalkowski
Małgorzata Stempinska

Wylatujesz poza UE? Przyjedź na lotnisko dużo wcześniej!

Małgorzata Stempinska

Pasażerowie przekraczający zewnętrzne granice Unii są dokładniej kontrolowani. Ponieważ może to dłużej potrwać, warto być szybciej na lotnisku.

Nowe, zaostrzone przepisy kodeksu granicznego Schengen obowiązują od 7 kwietnia br. Wprowadził je Parlament Europejski oraz Rada Unii Europejskiej. Jest to odpowiedź na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

Nowe przepisy nakładają na państwa członkowskie obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. - W związku ze zmianą zalecamy wszystkim pasażerom odlatującym do portów poza strefą Schengen, a więc do Londynu, Dublina, Glasgow oraz Birmingham, przybycie na lotnisko z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym funkcjonariuszom Straży Granicznej przeprowadzenie odpowiedniej kontroli - mówi Artur Niedźwiecki z biura prasowego Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Nie zdążyli na samolot

Po zaostrzeniu przepisów granicznych na bydgoskim lotnisku był tylko jeden przypadek, gdy pasażerowie nie zdążyli na samolot. 13 kwietnia br. 33 osoby nie odleciały do Londynu. Wielu z nich miało żal do strażników granicznych, że zbyt długo trwały kontrole. Jedna z pasażerek, która była z trójką małych dzieci, relacjonowała, że zamknięto jej wejście przed samym nosem. Inna pasażerka skarżyła się, że kazano im przepuścić ludzi lecących do Birmingham, a oni na wylot do Londynu czekali w długiej kolejce. Na swój lot już nie zdążyli. Strażnicy graniczni tłumaczyli, że w tym przypadku zawiniła infrastruktura Portu Lotniczego. Pasażerowie zostali skierowani... do sklepów i nie zgłaszali się systematycznie do kontroli granicznej.

Dwa tygodnie później z Gdańska nie wyleciało ponad 30 pasażerów, którzy mieli wykupione bilety do Londynu. Jak się okazało, w tym przypadku także przyczyną problemów nie były przedłużające się kontrole podróżnych, ale ich niefrasobliwość. Zbyt późno zgłosili się do odprawy granicznej.

Podporucznik SG Dagmara Bielec-Janas, rzecznik prasowy komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przyznaje, że zaraz po zaostrzeniu przepisów granicznych pasażerowi byli zaskoczeni. Szybko jednak przyzwyczaili się do tego, że kontrole osób wylatujących poza strefę Schengen są bardziej szczegółowe. - Do tej pory nie wpłynęła żadna skarga ze strony pasażerów. Żaden lot nie został opóźniony z winy Straży Granicznej - mówi ppor. SG Dagmara Bielec-Janas.

Bagaż zawsze pod opieką

Będąc już na lotnisku, warto mieć pod ręką kartę pokładową oraz dokument tożsamości. Będziemy posługiwać się nimi kilkakrotnie w drodze do samolotu. Nie należy również pozostawiać bagażu bez opieki. Może on zostać uznany za niebezpieczny, a pasażer może zostać ukarany przez Straż Graniczną mandatem. - Dodatkowo bagaż pozostawiony na terenie lotniska może być powodem ewakuacji terminalu, co dodatkowo utrudni podróż pozostałym pasażerom - podsumowuje Artur Niedźwiecki.

Pamiętaj przed wyjazdem

Co się należy w przypadku braku miejsc na pokładzie samolotu

1. Kiedy brakuje miejsc, przewoźnik ma obowiązek spróbować znaleźć ochotników, którzy zgodzą się nie polecieć tym lotem. - Jeśli zgłosimy się na ochotnika, przewoźnik musi nam zapewnić wybór pomiędzy innym rejsem w dniu przez nas wybranym, z uwzględnieniem oczywiście wolnych miejsc, a zwrotem ceny biletu. Jeśli odwołany lot jest kolejnym etapem naszego połączenia, mamy prawo do bezpłatnego powrotu do portu, z którego się ono zaczynało. Przewoźnik może oprócz tego zaoferować ochotnikom dodatkowe korzyści - tłumaczą w Federacji Konsumentów.
2. Jeśli zmiana trasy spowoduje zmianę portu docelowego na inny, ale obsługujący to samo miasto lub region, przysługuje nam prawo do bezpłatnego transportu albo do portu wskazanego na bilecie lub do innego, uzgodnionego z przewoźnikiem, miejsca (np. centrum miasta).
3. Jeśli nie skusi nas oferta przewoźnika, a ochotników zgłosi się zbyt mało, możemy nie polecieć.
W takim wypadku przysługuje nam:
* wyżywienie i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, np. bony na obiad w restauracji na lotnisku;
* dwie rozmowy telefoniczne, dalekopisy lub e-maile;
* zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
4. Pomoc jest uzależniona od czasu oczekiwania na lot zastępczy, przy czym prawo do zakwaterowania w hotelu przysługuje nam tylko w przypadku konieczności oczekiwania na ten lot przez jedną lub więcej nocy. Prawo do pomocy nie przysługuje w przypadku, kiedy opóźnienie wynosi mniej niż 2 godziny przy długości lotu poniżej 1500 km.
5. Dodatkowo przysługuje nam odszkodowanie.
Wynosi ono:
* 250 euro w przypadku rejsów do 1500 km;
* 400 euro w przypadku rejsów wewnątrz Unii Europejskiej powyżej 1500 km i między 1500 km a 3500 km w przypadku rejsów poza UE;
* 600 euro dla pozostałych rejsów.
6. Przewoźnik pomniejszy odszkodowanie, jeśli nam zaproponował zmianę planu podróży do miejsca docelowego, a czas przylotu nie przekracza czasu podróży pierwotnie zarezerwowane lotu.

Co się należy w przypadku odwołania lotu

1. Wówczas przysługuje nam prawo do opieki ze strony linii lotniczych.
Obejmuje ona:
* wyżywienie i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, np. bony na obiad w restauracji na lotnisku;
* dwie rozmowy telefoniczne, dalekopisy lub e-maile;
* zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
2. Przysługuje nam również odszkodowanie.
Wynosi ono:
* 250 euro w przypadku rejsów do 1500 km;
* 400 euro w przypadku rejsów wewnątrz Unii Europejskiej powyżej 1500 km i między 1500 km a 3500 km w przypadku rejsów poza UE;
* 600 euro dla pozostałych rejsów.
3. Odszkodowanie nie przysługuje w przypadku, gdy zostaliśmy poinformowani o odwołaniu lotu:
* co najmniej dwa tygodnie przed planowanym czasem odlotu lub
* w okresie od dwóch tygodni do siedmiu dni i zaoferowano nam zmianę planu podróży, umożliwiającą wylot najpóźniej dwie godziny przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej cztery godziny po planowanym czasie przylotu;
* w terminie krótszym niż siedem dni przed planowanym czasem odlotu i zaoferowano nam zmianę planu podróży umożliwiającą wylot nie więcej niż godzinę przed planowanym czasem odlotu i dotarcie do miejsca docelowego najwyżej dwie godziny po planowanym czasie przylotu.
4. Jak informują w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, przewoźnik nie będzie musiał wypłacić nam odszkodowania, jeśli odwoła lot np. z powodu:
* śnieżycy;
* mgły:
* chmury pyłu wulkanicznego, które uniemożliwiają bezpieczny lot.

Co się należy w przypadku opóźnienia lotu

1. Wówczas przysługuje nam prawo do opieki ze strony linii lotniczych.
Obejmuje ona:
* wyżywienie i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, np. bony na obiad w restauracji na lotnisku;
* dwie rozmowy telefoniczne, dalekopisy lub e-maile;
* zakwaterowanie w hotelu wraz z transportem pomiędzy lotniskiem a miejscem zakwaterowania.
Prawo do pomocy nie przysługuje w przypadku, kiedy opóźnienie wynosi mniej niż 2 godziny przy długości lotu poniżej 1500 km.
2. Jeśli lot jest opóźniony o więcej niż 5 godzin, mamy prawo do zwrotu ceny biletu i bezpłatnego powrotu do portu, z którego rozpoczynaliśmy podróż pierwszym możliwym połączeniem.
3. Nie każde opóźnienie daje prawo do odszkodowania. Przysługuje ono, jeśli ich samolot przyleci trzy godziny po czasie albo opóźnienie będzie jeszcze dłuższe. Wtedy takie opóźnienie jest traktowane podobnie do odwołania lotu, dlatego pasażerom przysługuje odszkodowanie pieniężne w wysokości od 250 do 600 euro.
4. Odszkodowanie nie przysługuje także wtedy, gdy przewoźnik wykaże, że duże opóźnienie powstało z powodu okoliczności, na które nie miał on żadnego wpływu (np. bardzo złych warunków atmosferycznych). To jednak przewoźnik powinien udowodnić, że duże opóźnienie lotu było spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, których nie można było uniknąć.

Co się należy w przypadku zagubienia, zniszczenia lub opóźnienia bagażu

1. W takiej sytuacji mamy prawo domagać się odszkodowania w wysokości do 1000 SDR (ok. 5100 zł). SDR to jednostka monetarna wprowadzona do Protokołów Montrealskich z 1975 roku zamiast franka w złocie. Aktualny kurs SDR znajduje się na stronie internetowej NBP, pod adresem www.nbp.pl.
2. By otrzymać rekompensatę, musimy udowodnić, że ponieśliśmy szkodę. W tym celu konieczne jest przedstawienie kopii tzw. PIR, czyli protokołu nieprawidłowości bagażowej, który należy wypełnić jeszcze na lotnisku.
3. Swoje roszczenia powinniśmy zgłosić nie później niż 7 dni od daty odbioru uszkodzonego bagażu. W przypadku bagażu opóźnionego - nie później niż 21 dni od daty jego odbioru. Przepisy nie precyzują terminu na reklamację zaginionego bagażu.
4. Do udowodnienia wartości poniesionej szkody niezbędne są rachunki za samą walizkę czy przedmioty, które się w niej znajdowały się (np. odzież, kosmetyki itp.). W przeciwnym razie przewoźnik obliczy odszkodowanie na podstawie wagi zarejestrowanego bagażu, a to jest zawsze mniej korzystne dla konsumenta.
5. Odpowiedzialność przewoźnika jest wyłączona, jeśli szkoda wyniknęła z naturalnych właściwości, jakości lub wad bagażu.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.