Szef musi zapłacić teraz więcej [dyżur z ekspertem]

Czytaj dalej
Fot. Anna Kaczmarz
Małgorzata Stempinska

Szef musi zapłacić teraz więcej [dyżur z ekspertem]

Małgorzata Stempinska

Od początku roku obowiązuje stawka godzinowa za pracę. Wzrosła też płaca minimalna. Tym tematom był poświęcony ostatni dyżur redakcyjny.

Na pytania Czytelników odpowiadała Ewa Weśniuk-Cieśla, starszy inspektor - specjalista z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy.

Szef musi zapłacić teraz więcej [dyżur z ekspertem]
Jarosław Pruss / archiwum "Gazety Pomorskiej" W 2016 roku płaca minimalna w Polsce wynosiła 1850 zł brutto, a w 2017 roku jest to kwota 2 tys. zł brutto - mówi Ewa Weśniuk-Cieśla.

1. Pracuję na zmiany, także w porze nocnej. Czy obowiązuje mnie stawka godzinowa? Czy ona dotyczy tylko etatowców?
Stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto dotyczy osób świadczących pracę na podstawie umowy-zlecenia lub o świadczenie usług (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezatrudniających pracowników i zleceniobiorców).
W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę obowiązuje miesięczne minimalne wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł brutto niezależnie od tego, czy wynagrodzenie ustalono w umowie o pracę w stawce godzinowej, czy miesięcznej.

2. Moja pensja od kilku lat wynosi 1800 zł brutto. Tak mam zapisane w umowie o pracę. Co miesiąc jednak dostaję premię. Jej wysokość jest różna - z reguły jest to 200 czy 300 zł brutto. Jak to ma się do płacy minimalnej? Czy mój szef łamie prawo?
Przepisy ustawy o minimalnym wynagrodzeniu stanowią, że minimalne wynagrodzenie pracownika za cały przepracowany miesiąc nie może być niższe niż ustalona na dany rok płaca minimalna. W 2016 roku była to kwota 1850 zł brutto, a w 2017 roku jest to kwota 2 tys. zł brutto.

Zgodnie z art. 6 ustawy do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się:

Nowością jest nieuwzględnianie w minimalnym wynagrodzeniu dodatku za pracę w porze nocnej.

Natomiast do minimalnego wynagrodzenia, oprócz kwoty ustalonej w umowie, wlicza się inne składniki, na przykład: premie, dodatki stażowe, funkcyjne itp.

3. Córka skończyła urlop macierzyński i znalazła pracę w sklepie jako ekspedientka. Jest zatrudniona na pół etatu za 1200 zł brutto. Słyszałam, że płaca minimalna od początku tego roku wynosi 2 tys. zł brutto. Czy córka nie powinna właśnie tyle zarabiać?
Wynagrodzenie minimalne w wysokości 2 tys. zł brutto dotyczy zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, a więc w przypadku umowy o pracę na 1/2 etatu minimalna płaca będzie wynosić 1 tys. zł brutto.

4. Kogo obowiązuje stawka godzinowa? Czy tylko etatowców? Jak to jest w przypadku pracy w weekendy?
Stawka godzinowa w wysokości 13 zł brutto obowiązuje osoby świadczące pracę na podstawie umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy mają zagwaran-towaną płacę minimalną w wysokości 2 tys. zł brutto.
W przypadku pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej nie ma znaczenia, kiedy jest świadczona praca. Za każdą przepracowaną godzinę bowiem przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13 zł brutto.

5. Jestem pracownikiem szkoły podstawowej. Moje wynagrodzenie zasadnicze wynosi 1650 zł brutto plus dodatek stażowy. Czy w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia pracodawca powinien podwyższyć mi wynagrodzenie zasadnicze?
Obowiązujące przepisy o minimalnym wynagrodzeniu nie wskazują, że jest to minimalne wynagrodzenie zasadnicze. W związku z tym, jeżeli Pani wynagrodzenie będzie łącznie wynosiło co najmniej 2 tys. zł brutto, pracodawca nie musi go Pani podwyższać.

6. Ile w tym roku wynosi minimalne wynagrodzenie netto?
Kwota netto wynagrodzenia jest różna w zależności od tego, czy pracownik korzysta z ulgi podatkowej i czy ma podwyższone koszty uzyskania przychodu. Dla pracownika, któremu przysługuje ulga podatkowa i ma podstawowe koszty uzyskania przychodu (czyli pracuje w miejscu zamieszkania), wynagrodzenie netto na 2017 roku wynosi 1459,48 zł. Natomiast pracownik, który ma podwyższone koszty uzyskania przychodu z tytułu wykonywania pracy poza miejscem zamieszkania, będzie otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 1464,48 zł netto.

7. Jestem zatrudniony w stolarni na podstawie umowy o pracę. Otrzymuję wynagrodzenie godzinowe oraz premię. Jaką pensję powinienem dostawać?
Pracownik wynagradzany stawką godzinową otrzymuje wynagrodzenie wynikające z pomnożenia kwoty stawki przez liczbę godzin przepracowanych w danym miesiącu. Z uwagi na to, iż w różnych miesiącach jest inna liczba godzin pracy (zależy to od liczby dni w miesiącu oraz od liczby dni wolnych od pracy), wysokość wynagrodzenia również będzie różna. Jednakże zawsze to wynagrodzenie nie może być niższe niż płaca minimalna w przypadku przepracowania pełnego miesiąca.
Jeżeli kwota wyliczonego wynagrodzenia ze stawki godzinowej będzie niższa niż 2 tys. zł brutto, pracodawca jest zobowiązany wypłacić wyrównanie za każdą godzinę do stawki minimalnego wynagrodzenia.

8. Pracuję w zakładzie zatrudniającym ponad 20 pracowników. Mają oni w umowach ustalone wynagrodzenie w różnej wysokości w zależności od tego, kiedy zostali zatrudnieni. W związku z tym obecnie wszyscy mają wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej. Dotyczy to wynagrodzenia miesięcznego i godzinowego. Ponadto mamy w regulaminie przewidzianą premię za wyniki, którą jest wyrównywane wynagrodzenie do minimalnego. Czy pracodawca ma obowiązek dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w umowie o pracę?
Nie, kwota wynagrodzenia ustalona w umowie o pracę nie musi odpowiadać wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu, do tej kwoty wlicza się też inne składniki wynagrodzenia, w tym premie.
Jeżeli więc łączna kwota wynagrodzenia będzie co najmniej równa wysokości minimalnego wynagrodzenia, pracodawca spełnia obowiązek wypłaty minimalnego wynagrodzenia.

9. Pracuję na podstawie umowy-zlecenia jako przedstawiciel handlowy. Moje wynagrodzenie zależy od liczby zebranych zamówień. Czy w moim przypadku również obowiązuje minimalna stawka godzinowa?
Zgodnie z art. 8d ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, przepisów o minimalnej stawce godzinowej nie stosuje m.in. do umów zlecenia lub o świadczenie usług, wykonujący zlecenie lub świadczący usługę decyduje sam o czasie i miejscu wykonania pracy i przysługuje mu wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne, tzn. uzależnione od uzyskanych wyników. Ww. warunki muszą być spełnione łącznie.

Małgorzata Stempinska

W swoich artykułach podejmuję tematykę dotyczącą turystyki, telekomunikacji, rynku pracy oraz gospodarki. Przygotowuję też artykuły do dodatku historycznego "Album bydgoski" oraz do miesięcznika dla prenumeratorów "Pasje". Historia Bydgoszczy mnie fascynuje. Uwielbiam słuchać wspomnień Czytelników - rodowitych bydgoszczan - oraz oglądać zdjęcia z ich domowych albumów. Staram się pomagać Czytelnikom interweniując w ich sprawach. Prywatnie kocham podróże - te bliższe i dalsze. Niestety, na razie ze względu na pandemię koronawirusa tylko palcem po mapie.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.