Marcin Koziestański

Małpia ospa w Polsce. Weszła obowiązkowa izolacja dla zakażonych i podejrzanych o zakażenie. Może trwać 30 dni

Swędzące pęcherze zazwyczaj znikają samoistnie po ok. 2 tygodniach, jednak po chorobie mogą rozwinąć się poważne powikłania, takie jak posocznica, zapalenie Fot. gettyimages.com Swędzące pęcherze zazwyczaj znikają samoistnie po ok. 2 tygodniach, jednak po chorobie mogą rozwinąć się poważne powikłania, takie jak posocznica, zapalenie płuc czy zapalenie mózgu. Zdjęcie ilustracyjne
Marcin Koziestański

6 sierpnia w życie weszły przepisy mówiące o obowiązkowej izolacji dla osób zakażonych i podejrzanych o zakażenie małpią ospą. Izolacja w warunkach domowych z powodu małpiej ospy ma trwać 14 dni, jeśli pacjent nie ma objawów, albo 21 - w przypadku ich wystąpienia. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji do 30 dni.

W Dzienniku Ustaw opublikowano 5 sierpnia nowelizację rozporządzenia w sprawie chorób zakaźnych, powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji. Przepisy weszły w życie dzień po ich publikacji.

"W rozporządzeniu wprowadza się zmiany, których celem jest objęcie obowiązkiem izolacji w warunkach domowych osób zakażonych lub chorych oraz podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią wraz z dookreśleniem czasu trwania izolacji w warunkach domowych, wskazań do zakończenia tej izolacji od dnia wystąpienia objawów w przypadku pacjenta z objawami klinicznymi, nadanie uprawnienia dla lekarza i felczera sprawującego opiekę nad pacjentem do przedłużenia okresu tej izolacji, w przypadku nieustąpienia objawów klinicznych, oraz okresu granicznego dla przedłużenia okresu trwania tej izolacji" - argumentuje resort zdrowia w uzasadnieniu do rozporządzenia.

[polecany]23343893[/polecany]

Obowiązkowa izolacja. Ile dni będzie trwała?

Obowiązek izolacji w warunkach domowych dotyczy osób, wobec których lekarz nie postanowił o obowiązkowej hospitalizacji.

"O zakończeniu izolacji w warunkach domowych postanawia lekarz lub felczer po odbyciu konsultacji z pacjentem, w tym w formie teleporady, nie wcześniej niż w 21 dobie odbywania tej izolacji, a jeżeli pacjent nie ma objawów choroby – nie wcześniej niż w 14 dobie. W przypadku pacjentów z objawami choroby ospy małpiej, lekarz lub felczer może postanowić o przedłużeniu okresu izolacji w warunkach domowych do 30 dni" - wskazano w rozporządzeniu.

Jednocześnie wprowadzono przepis przejściowy, który pozwala na objęcie obowiązkową izolacją domową osób, które nie wykazują objawów wymagających leczenia w warunkach szpitalnych, w trakcie trwania hospitalizacji.

[polecany]23355687[/polecany]

Zobacz też: Małpia ospa może być użyta jako broń biologiczna?

[video]26295[/video]

mm

Marcin Koziestański

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.