Kaśka Borek

Kto zarobi minimum 13 zł za godzinę

Kto zarobi minimum 13 zł za godzinę Fot. 123rf
Kaśka Borek

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów wynosi 13 zł. Jakie to umowy? Prawne nowości wyjaśnia Łukasz Szpilski, prawnik z Państwowej Inspekcji Pracy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązuje minimalna stawka godzinowa 13 zł dla umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług.

Skąd wzięła się ta nowość

Stąd, że płaca minimalna chroni interesy wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę, ale nie dotyczy zatrudnionych na podstawie tak zwanych umów cywilnoprawnych. A takich osób jest cała rzesza.

Dotąd przedsiębiorcy mogli legalnie oferować im nawet zaledwie kilka złotych za godzinę pracy, bo takie właśnie stawki obowiązywały często choćby w firmach ochroniarskich, przy pracach sezonowych w gastronomii czy w usługach.
Teraz to się skończyło.

Kto skorzysta

Minimalna stawka godzinowa w wysokości 13 zł obejmuje umowy zlecenia oraz o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, z pewnymi wyłączeniami, w tym samozatrudnionych.

Stawka minimalnego wynagrodzenia ma być stosowana do wyżej wymienionych umów bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia (czy według stawki godzinowej, czy miesięcznej, czy tygodniowej itp.).

Kogo obejmuje nowa stawka

Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do umów, o których mowa w artykule 734 i artykule 750 Kodeksu cywilnego – wykonywanych przez przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi na rzecz przedsiębiorcy albo na rzecz innej jednostki organizacyjnej w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.
Stawka ta obejmuje również samozatrudnionych, którzy świadczą usługi jednoosobowo.

Kogo nie obejmie

Czy można zrezygnować z minimalnej stawki?

Nie. Wynagrodzenie wynikające z minimalnej stawki godzinowej przysługujące za realizację wskazanych w ustawie umów cywilnoprawnych podlega szczególnej ochronie.

Ustawa przewiduje zakaz zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej oraz zakaz przeniesienia go na inną osobę.

Takie postanowienia stanowią ochronę dochodów zleceniobiorcy czy świadczącego usługi oraz zabezpieczenie przed nadużyciami i próbami omijania wprowadzonych właśnie regulacji.

Kto będzie nadzorował przestrzeganie prawa

Ustawa przewidziała zmiany w ustawie o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Znalazły się w niej przepisy nakładające na inspekcję zadania oraz uprawnienia w zakresie kontroli przestrzegania obowiązku zapewnienia minimalnej stawki godzinowej.

Za naruszenie przepisów dotyczących wprowadzanej stawki godzinowej przewidziano karę grzywny od 1 tys. do 30_tys. zł.

Pamiętaj również, że jeśli masz pytania dotyczące prawa pracy i twojej indywidualnej sytuacji, Państwowa Inspekcji Pracy jest także tym miejscem, gdzie uzyskasz darmową i fachową pomoc.

Gdy pracuje kilka osób

Czy jeśli zlecenie realizuje kilka osób, stawka godzinowa przysługuje każdej z nich?
Tak. Jeżeli kilka osób przyjmuje zlecenie lub zobowiązuje się świadczyć usługi wspólnie, minimalną gwarancją wynagrodzenia objęta jest każda z tych osób!

Konsultacja merytoryczna: Łukasz Szpilski, prawnik PIP

Kaśka Borek

Zawodowo obecnie zajmuję się przede wszystkim szeroko pojętym poradnictwem. Jestem otwarta na ludzi i świat, ciekawa wydarzeń. Chcę zrozumieć innych, poznać ich intencje, zainteresowania i kłopoty.
Prywatnie interesuję się sportami ekstremalnymi i aranżacją wnętrz.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.