Łukasz Koleśnik

Kościół Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim czeka na dalszy ciąg remontu. Gmina rozwiązała umowę z wykonawcą i szuka kolejnego

Remont kościoła św. Jadwigi Śląskiej w dolnej części Krosna Odrzańskiego został wstrzymany. Gmina stara się wyłonić kolejnego wykonawcę, po tym jak rozwiązała Fot. Julia Szybicka / Klaudia Dubicka Remont kościoła św. Jadwigi Śląskiej w dolnej części Krosna Odrzańskiego został wstrzymany. Gmina stara się wyłonić kolejnego wykonawcę, po tym jak rozwiązała umowę z poprzednim.
Łukasz Koleśnik

Jednym z zadań związanych z rewitalizacją dolnej części Krosna Odrzańskiego jest remont kościoła św. Jadwigi Śląskiej. Prace jakiś czas temu zostały wstrzymane, ponieważ gmina rozwiązała umowę z dotychczasowym wykonawcą. Kiedy prace zostaną wznowione i czy w ogóle?

W czerwcu wspominaliśmy o pracach przy zabytkowym kościele w dolnej części Krosna Odrzańskiego. Już wtedy pojawiły się jednak opóźnienia. - Inwestycja związana z remontem kościoła św. Jadwigi została wstrzymana, ponieważ w momencie skuwania tynków natrafiono na nowe rzeczy, które z uwagi na swój zabytkowy charakter wymagają ponownych uzgodnień z Lubuskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - informowała w czerwcu naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim, Anna Januszkiewicz.

Co obejmuje remont kościoła św. J. Śląskiej?

Remont kościoła św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim jest jednym z zadań wpisanych w projekt „Piastowskie dziedzictwo Świętej Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim - etap I” realizowany przez gminę Krosno Odrzańskie. Najważniejszym celem jest zabezpieczenie zabytku przed wilgocią oraz remont wieży widokowej.

Dotychczas zrealizowane prace przy budynku kościoła parafialnego w Krośnie Odrzańskim w ramach rozwiązanej umowy z wykonawcą obejmowały:

Wartość prac: 87 599,89 zł

Prace dodatkowe:

Wartość prac dodatkowych: 81 629,42 zł

- Na całość zadania do tej pory wydaliśmy 225 462,30 zł, wliczając w to nadzór inwestorski, pozyskanie dodatkowych opracowań, map, programów prac konserwatorskich, specjalistycznych ekspertyz – dokumentów koniecznych do spełnienia wymogów stawianych w decyzjach przez Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - mówi A. Januszkiewicz.

Rozwiązana umowa z wykonawcą. Trwa poszukiwanie kolejnego

Po przerwaniu prac wykonawca nie wracał na plac budowy. Pomimo kilku prób wezwania firmy do wznowienia zadania, inwestycja nie była realizowana. - Nie mieliśmy wyjścia - mówi burmistrz Marek Cebula. - Rozwiązaliśmy umowę z dotychczasowym wykonawcą i jesteśmy w trakcie nowego postępowania oraz wyłaniania nowej firmy, która dokończy remont kościoła św. J. Śląskiej.

- Aktualnie trwają prace nad nowym programem robót budowlanych możliwych do wykonania na podstawie już posiadanych decyzji i zgód, który zostanie przedstawiony Lubuskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków do akceptacji - dodaje Dorota Bartkowiak z Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miasta w Krośnie Odrzańskim. - Po pomyślnej weryfikacji dokumentu, na jego podstawie zostanie sporządzony nowy przedmiar i kosztorys jak również nowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, które pozwolą wyłonić nowego wykonawcę zadania.

Łukasz Koleśnik

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.