Jak wygrać z łódzkim smogiem?

Czytaj dalej

Jak wygrać z łódzkim smogiem?

Projekt „Jak wygrać z łódzkim smogiem” to kampania edukacyjna mająca na celu uświadomienie problematyki związanej z emisją szkodliwych pyłów i gazów . Przedstawienie negatywnego oddziaływania na zdrowie ludzi, co jest obecnie jednym z głównych tematów dyskusji publicznej.

Projekt powstał na potrzeby konkursu pn. „Edukacja ekologiczna mieszkańców województwa łódzkiego – edycja 2017”, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Odbiorcy projektu wezmą udział w kampanii edukacyjnej „Jak wygrać z łódzkim smogiem” mającej na celu uświadomienie im problematyki związanej z emisją szkodliwych pyłów i gazów oraz ich negatywnym oddziaływaniem na zdrowie ludzi, co jest obecnie jednym z głównych tematów dyskusji publicznej. Będą mogli wykorzystać tę wiedzę na co dzień w wielu dziedzinach życia, od wyboru pieca do ogrzewania domu, poprzez wybór środka transportu aż do wyboru najlepszych pór w ciągu dnia na aktywność na powietrzu.

Odbiorcy będą mieli możliwość zapoznania się z powyższą problematyką dzięki m.in. serii videoporadników. Każdy z odcinków będzie opierał się na wypowiedziach ekspertów związanych z tematem danego odcinka lub przybierze formę popularno-naukowego programu.

Videoporadnikom towarzyszyć będzie seria artykułów, pisanych przez dziennikarza specjalizującego się w tematyce ekologii. Stworzony zostanie także serwis specjalny który będzie sukcesywnie wzbogacał się o dochodzące materiały.

Ważnym elementem projektu „Jak wygrać z łódzkim smogiem” będą także dwie debaty, przeprowadzone przy udziale ekspertów z instytucji związanych z tematem emisji pyłów i gazów. Każda debata będzie filmowana i relacja z niej zostanie przedstawiona w formie artykułu i materiału video.

Edukacyjno i popularno-naukowym elementem projektu będą specjalnie utworzone quizy. Dadzą one odbiorcom projektu możliwość sprawdzenia wiedzy na temat czystego powietrza.

Ostatnim elementem projektu „Jak wygrać z łódzkim smogiem” będzie stworzenie reportażu multimedialnego. Zagwarantuje on odbiorcom dostęp do wszystkich materiałów opublikowanych w trakcie trwania projektu. Reportaż będzie opublikowany będzie swoistym podsumowaniem projektu i będzie mógł być wykorzystywany jako produkt o charakterze edukacyjnym..

Całość działań pozwoli na uświadomienie ogółowi mieszkańców województwa Łódzkiego problematyki emisji pyłów i gazów. Dzięki właściwemu doborowi mediów kampania „Jak wygrać z łódzkim smogiem” trafi do ogromnej rzeszy mieszkańców Łodzi i województwa.

Dzięki niej odbiorcy dowiedzą się, że odpowiadają za czystość powietrza, a nie tylko wielkie fabryki. I nie jedynie na nich spoczywa odpowiedzialność za ograniczenie emisji pyłów do atmosfery. Da im to wiedzę w jaki sposób mogę zredukować zanieczyszczenia generowane przez siebie, co będzie miało przełożenie, na poprawę sytuacji z nimi związanej w województwie łódzkim.

Projekt "Jak wygrać z łódzkim smogiem" dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Koszt całkowity projektu 193 971 zł, kwota dotacji 172 634 zł.

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2024 Polska Press Sp. z o.o.