Akademia Muzyczna w Bydgoszczy ma nową panią rektor. Czy uczelnię czeka rewolucja?

Czytaj dalej
Fot. Akademia Muzyczna w Bydgoszczy/Facebook.com
Dorota Witt

Akademia Muzyczna w Bydgoszczy ma nową panią rektor. Czy uczelnię czeka rewolucja?

Dorota Witt

O tym, w jakim kierunku rozwijać się będzie Akademia Muzyczna pod rządami nowej pani rektor i o tym, czy koronawirus opóźni śmiałe plany budowy nowoczesnego kampusu uczelni mówi prof. Elżbieta Wtorkowska, rektor elekt Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Czy od września Akademię Muzyczną czekają rewolucyjne zmiany?
Praca naukowa, artystyczna i edukacja akademicka wymaga spokojnych, ustabilizowanych warunków, poczucia bezpieczeństwa, klarowności decyzji, które motywują i wspierają, dlatego nie planuję rewolucyjnych zmian. Nie jest to jednak jednoznaczne z brakiem koncepcji dostosowania efektów kształcenia do wymogów nowoczesnego rynku sztuki, choćby poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej. Oczywiście potrzebujemy zmian, które będą sprzyjać podniesieniu jakości procesu edukacji, a jednocześnie przyczynią się do utrzymania etosu akademickiego. W społeczeństwie wiedzy niezbędne jest, aby podejmować działania ważne dla wszechstronnego rozwoju. Przez wiele lat działaliśmy ambitnie, stale umacniając swoją pozycję w znaczeniu sfery edukacji, nauki i sztuki. Dlatego moja koncepcja uczelni jutra jest oparta na tradycjach pielęgnowanych w uczelni wczoraj i dziś.

Które z już obranych kierunków rozwoju Akademii Muzycznej są dla pani najważniejsze, które zamierza pani kontynuować?
Jednym z głównych obowiązków i zarazem jedną z podstawowych odpowiedzialności rektora jest realizacja misji i strategii uczelni.
To przede wszystkim dbałość o kultywowanie tradycji akademickich i poszanowanie najważniejszych wartości etycznych, w oparciu o profesjonalizm i innowacyjność. Oczywiście wartości te muszą być analizowane na bieżąco w kontekście sytuacji społecznej, demograficznej, technologicznej, a również gospodarczej i ekonomicznej. Te dwa ostatnie, w aktualnie panującym okresie światowej pandemii, będą prawdopodobnie głównymi determinantami realizacji strategii uczelni w najbliższej przyszłości.

Sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym wiąże się z brakiem możliwości nieskrępowanej działalności uczelni. Oczywiście dotyczy to wszystkich uczelni, jednakże jest to bardzo istotny powód do niepokoju. Mam głównie na uwadze przyszłą sytuację ekonomiczną, która aktualnie jest trudna do przewidzenia. Obecne ograniczenia w postaci zawieszenia kształcenia, przebywania na terenie uczelni studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz pracowników administracji uczelni, a także ograniczona mobilność krajowa i międzynarodowa, istotnie wpływają na funkcjonowanie procesu dydaktycznego, badawczego i artystycznego. Najpilniejszą potrzebą po uporaniu się z pandemią będzie zatem opracowanie nowych rozwiązań, w tym dotyczących zarówno organizacji procesu dydaktycznego, jak również działalności artystycznej i naukowej.

Zapowiada się historyczna kadencja: już wybory miały właśnie taki wyjątkowy charakter, po raz pierwszy w formie elektronicznej. Teraz uczelnia, jak inne w kraju, mierzy się z wyzwaniem zdalnego nauczania. Czy uczelnia przyszłości to właśnie uczelnia, wykorzystująca nowoczesne technologie?
Opracowany przez komisję wyborczą przebieg wyborów zakładał wszystkie głosowania w uczelnianym systemie USOS, zatem poniekąd staliśmy się prekursorami wykorzystania technologii ICT w procesie wyborczym. Jedynie spotkania kandydatów z Radą Uczelni i całą społecznością akademicką odbyły się on-line. Przeprowadzenie tej procedury było niewątpliwie dużym wyzwaniem zarówno dla komisji wyborczej, informatyków, akustyków, jak i samych kandydatów. Ten etap wyborów odbył się bezkolizyjnie.

Przed nami dalszy ciąg wyborów na stanowiska dziekanów i członków Senatu Uczelni. Wizja nowoczesnej uczelni zakłada wprowadzenie nowoczesnych form nauczania edukacyjnych, również na podstawie korzystania z technologi informacyjno-komunikacyjnych, umożliwiających gromadzenie, przetwarzanie i przesyłanie informacji w formie elektronicznej. W sieci od wielu lat można znaleźć materiały edukacyjne, testy czy fora dyskusyjne udostępniane przez nauczycieli akademickich. W naszej Uczelni w ramach pracy zespołu, powstało 240 lekcji w formie e-materiałów, dla nauczania na odległość na platformie e-learningowej za pośrednictwem internetu. Znalazły się tam materiały do kształcenia ogólnego w zakresie historii sztuki i historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej oraz wiedzy o kulturze.

Aktualnie pedagodzy naszej uczelni prowadzą również zajęcia dydaktyczne online. Niektóre firmy umożliwiły studentom okresowe darmowe korzystanie ze specjalistycznych programów, np. w zakresie sound design. Wszyscy jednak z utęsknieniem czekamy na zakończenie ograniczeń spowodowanych pandemią i zajęcia bezpośrednie. W Akademii Muzycznej hołduje się tradycyjnym zwyczajom bliskich relacji typu uczeń-mistrz i szanuje profesorów wygłaszających wykłady z pamięci, żywym językiem w sposób porywający studentów, opartych na wieloletnim doświadczeniu i wielkim dorobku naukowym.

Wartość rektora w moim postrzeganiu mierzy się nie tylko w dostosowaniu do zapisów ustawy, ale w szacunku do drugiego człowieka, umiejętności dostrzegania i wspierania indywidualnych talentów, ale także ich sumowania, kreowania synergii zdolności, pasji i kompetencji.

To będzie historyczna kadencja także dlatego, że po raz pierwszy rektor będzie działał w oparciu o ustawę 2.0...
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce jest pierwszą od lat kompleksową zmianą podejścia do badań naukowych, nauczania studentów i zarządzania uczelnią. Nasza uczelnia jest przygotowana do działalności zgodnie z obowiązującym prawem. A prawo to porządkuje wiele obszarów, dotyczących m.in. nowego modelu zarządzania uczelniami, gwarancji praw dla pracowników i studentów, nowych ścieżek kariery akademickiej, oceny badań naukowych w ramach całej uczelni, nowego systemu finansowania uczelni oraz szkół doktorskich z powszechnym systemem stypendialnym. Po wprowadzonych reformach uczelnie zyskały też większą swobodę w decydowaniu o swoich działaniach.

Szczegółowe zapisy Ustawy 2.0 odsłaniają jednak szereg pułapek w postaci zarówno rozwiązań, jak i niedomówień. Przede wszystkim niepokoi zakładany brak faktycznego uwzględnienia specyfiki obszaru nauki o sztuce i relatywnie słabe wsparcie, które może spowodować marginalizację naszej pracy. Dziś mamy nowoczesne czasy i nowoczesną świadomość. Tworzy ją głównie rachunek ekonomiczny i pakiet konkretnych reform. Skutki takich pakietów często pociągają za sobą degradację substancji ludzkiej oraz rzutują negatywnie na substancję materialną. Wartość rektora w moim postrzeganiu mierzy się nie tylko w dostosowaniu do zapisów ustawy, ale w szacunku do drugiego człowieka, umiejętności dostrzegania i wspierania indywidualnych talentów, ale także ich sumowania, kreowania synergii zdolności, pasji i kompetencji. Niezbędna jest również umiejętność wytyczania celu, mobilizowania i wskazywania kierunku wspólnych działań.

W Akademii Muzycznej hołduje się tradycyjnym zwyczajom bliskich relacji typu uczeń-mistrz i szanuje profesorów wygłaszających wykłady z pamięci, żywym językiem w sposób porywający studentów, opartych na wieloletnim doświadczeniu i wielkim dorobku naukowym.

I wreszcie - to może być historyczna kadencja rektora Akademii Muzycznej, dlatego że jest szansa na wielką inwestycję - budowę nowoczesnego kampusu.
Uważam, że jednym z głównych obowiązków rektora i zarazem jedną z podstawowych odpowiedzialności jest przewidzenie i zaplanowanie tego co będzie się działo jutro, za rok, dwa lata czy w dalszej przyszłości. Budowa nowego kampusu jest jednym z priorytetowych zadań, być może do rozpoczęcia realizacji dojdzie już w 2020 roku. Swoje obowiązki podejmę dopiero we wrześniu i jeśli konkretne działania w zakresie budowy zostaną do tego czasu podjęte, będę je kontynuowała

Dorota Witt

Komentarze

1
Komentowanie artykułu dostępne jest tylko dla zalogowanych użytkowników, którzy mają do niego dostęp.
Zaloguj się

PISS

Może czas pomyśleć o przyłączenie się do UMK i stworzenie na wzór medyków CMuz UMK?

plus.expressbydgoski.pl

Polska Press Sp. z o.o. informuje, że wszystkie treści ukazujące się w serwisie podlegają ochronie. Dowiedz się więcej.

Jesteś zainteresowany kupnem treści? Dowiedz się więcej.

© 2000 - 2022 Polska Press Sp. z o.o.